MISIJA
Naša misija je održavanje i jačanje konkurentske pozicije na tržištu sa stanovišta kvaliteta proizvoda koje plasiramo kroz: -kvalitetno poslovanje zasnivamo na realno postavljenim planovima, na osnovu analiza poslovanja prethodne godine i informacijama o zahtevima kupaca sa tržišta,
-kvalitet proizvoda koje distribuiramo potpuno zadovoljava zahteve propisa, standarda i očekivanje kupaca,
-proširenje palete naših proizvoda sa težištem na tržišta u okruženju,
-uspostavljanjem posebnih ciljeva i programa upravljanja zaštite životne sredine.
Težište razvoja je u zadovoljenju zahteva kupaca i razvoj njihovih private label artikala kroz zajedničke projekte.
VIZIJA
Naša vizija je da budemo moderno, efikasno preduzeće koje će stalnim proširenjem asortimana i kvalitetom proizvoda zadržati visoku poziciju na domaćem tržištu.

Politika IMS SOCKS BMD